Kunder

Yeti är en avknoppning från PADAB och Rent a Tent, tjänstedelen återfinns numera i Yeti Svenska AB.
Tekniken i PADAB och interiören i Rent a Tent.


Så vi är både unga och hungriga men även erfarna med våra 25 år i branschen.

Kunder vi börjat jobba med 2010 är,

-ÖEB Danske Bank
-EON
-ICA Kvantum Norrköping
-Hageby Världens Centrum
-Harry`s i Linköping
-Areal
-City Gross i Norrköping 

Nyheter